בצלאל - כתב עט לתרבות חזותית וחומרית

לוח 56 מתוך: אלפונס ברטיון, זיהוי אנתרופומטרי, 1893, סקולה, אלן, "הגוף והארכיון", תרגום: דפנה רז, גיליון זה

הדחף אל הסודי

גליון #5, נובמבר 2019 לקריאת הגליון ←