עורך

מאמרים

בהקשר

האם ישנו יופי מדעי? מתאור עובדתי לשיפוט אסתטי (באנגלית)

נטלי הייניך

מבעד לתצפיות שנעשו בידי חוקרים צרפתיים שעניינם מחקרי תרבות, מאמר זה הוא נסיון להציג בפרספקטיווה סוציולוגית שתי בעיות מסורתיות בפילוסופיה ובאסתטיקה: לעמוד על הסתירה בין תאורי עובדה ושיפוטי ערך, או בין אובייקטיביות מדעית לבין סובייקטיביות אסתטית, תוך התייחסות לקריטריונים של היפה. לאחר בחינת הטענה כי האחרון הוא תוצאה של הליכים נפשיים ממשיים, המבוססים על קטגוריזציה ממושטרת והדוקה, מסקנת המאמר היא ש'ערכיות אובייקטיבית' היא תוצאה של עיוות סוציולוגי.

למאמר המלא באנגלית לחץ כאן: This article in english

 


נטלי הייניך (Heinich) היא מנהלת המחקר בסוציולוגיה במרכז הלאומי למחקר מדעי, פריז. היא חברה במרכז הצרפתי למחקרים באמנויות ובשפות, וכן במעבדה לאנתרופולוגיה ולהיסטוריה במכון התרבות – שניהם מסונפים לבית הספר ללמודים גבוהים במדעי החברה (פריז). המחברת פרסמה מאמרים רבים ומספר ספרים בסוציולוגיה ובאמנויות. ספריה תרגמו לשפות רבות.

הלם היפה, חורף 2006