עורך

מאמרים

בהקשר

ביקורת

תערוכה וירטואלית

"פריסטרילילי"

אורה דרוקר, המחלקה לאמנות, שנה ג'

הציור שלי עוסק בהעלאת דמויות ונושאים מן האוב. הוא נשען ברובו על חומריות הדגרוטיפ מצד אחד ועל תצלומים ישנים ובהם מונצחות דמויות שזה מכבר אינן  בחיים, מצד שני. אני מתייחסת אל הציור שלי בדומה לפעולה המתרחשת במעבדת הצילום המסורתית, כשהדימוי מתקבע כדרך קסם לאחר חשיפתו לאור וטבילתו בתמיסה. בפעולה זו משיל הציור את שכבות השמן הבוציות והצבעוניות שלו והוא נעשה מינימלי הן בחומריות שלו והן בקשת הצבעים שלו. העבודה בכללותה שואבת את מקורותיה ממושג  'דלות החומר' וזאת תוך שימוש במצע רופף ודקיק כגון נייר פלזלין, ניירות טישו ומגבונים לחים, או אז הצבע מתכלה והמצע השטוח מגיב בהתאם – לעיתים מצהיב או מכחיל, כמו צילומים ישנים, אשר מנסה להיות חי – למרות היותו שחור. החומר הוא חלק פעיל בעבודה, לא פחות מהצבע. הדימויים לקוחים ממסגרות מלאכותיות שהאדם ייצר: בתי ספר, תנועות נוער ומערכות פוליטיות, מהעבר הרחוק. הציור מפרק וממיס אותם, מנתח אותם ליחידים וקבוצות, לרוב משאיר אותם לוטים באופל ערפל הדיו.

פריסטרילילי (1.15 MB)

מחוץ לפרוטוקול: גיליון סטודנטים, יולי 2009