עורך

מאמרים

בהקשר

ביקורת

תערוכה וירטואלית

"הערת שוליים"

אלנית קבסה כהן

מתי עיצוב מפסיק להיות עיצוב? מתי האובייקט העיצובי מאבד את זהותו וכושרו להיות מובחן? מתי המעשה העיצובי נכון ומתי הוא מיותר?  בכל חפץ, על פי תפקודו יש מרכז ומתוך כך גם מתבטאת נקודת המוצא שלו כלפי השוליים. לשוליים של כל חפץ יש ערך אחר.

צוות המרצים של התמחות "אודות עיצוב" בתוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי החליט על מהלך ניסיוני בו אוגדו כל לימודי הסטודיו השנתיים לכדי נושא תימתי אחד - "הערת שוליים". כל קורס סטודיו בחן את הנושא השנתי במבט שונה מתוך המרכיבים של עולם העיצוב – מבט פילוסופי-פנומנולוגי, מבט על תהליכי עבודה - דרכים חדשות המאתגרות את התהליכים של הזרם המרכזי בעיצוב, מבט מוצרי - חומרי ומבט פוליטי.

" בהערת שוליים" נבחנו את תהליכי השינוי שהתרחשו בתיאוריה והפילוסופיה של המאה העשרים, השפעתם על תולדות העיצוב ועל הקשרים שיצר העיצוב עם השוליים של עיסוקו – אמנות, סוציולוגיה, קיברנטיקה, ארכיטקטורה, וטריטוריות אחרות שנגעו בעיצוב. נבחנו תהליכי התהוות חדשים, שיושבים בתפר ובשוליים של המחשבה העיצובית על מנת לגלות שדות חדשים. נשאלו שאלות רבות- שוליים של הגדרה,תוך שימוש ב"מפות תודעה", שוליים של זיהוי ובלבול בין זהויות, שוליים של הכרזה על תפקוד,שוליים של תהליכים, שוליים של מוצר ושוליים של קוגניציה.  


עם תום תהליך "הערת שוליים" חוברו קצוות שאינם מתחברים בדרך כלל; הונחו קווי חיבור בין שכנים למפה שאינם מתקשרים בדרך כלל בתודעה, ונוצרו שוליים חדשים: פרויקט אקדמי-מחקרי-עיצובי העוסק בשפה הפנימית של התכנים של המקצוע.


צוות מרצים חטיבת "הערת שוליים":

פרופ. עזרי טרזי, פרופ. חנן דה לנגה, פרופ. יעקב קאופמן, נטי שמיע, גלית שבו ואלנית קבסה כהן.

ראש התוכנית: פרופ. עזרי טרזי.

ראש התמחות אודות עיצוב: אלנית קבסה כהן

על התוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי-התמחות "אודות עיצוב":

התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל מהווה מרכז אקדמי מחקרי מתקדם בתחום זה בישראל. ההתמחות `אודות עיצוב` מסייעת ליוצרים בעיצוב לגבש גישה ביקורתית ושפה אישית בתחום מתפתח והולך של עיצוב אקספרימנטאלי, מתוך תפיסה פלורליסטית של עולם העיצוב - עיצוב שמקיים שיח עם דיסציפלינות שונות. בלב ההתמחות עומדים מרצי ההתמחות הרואים את תפקידם כמאפשרים שיח, דינאמיקה, להעשרת הדיון והחקירה העיונית והיוצרת. במסגרת עבודת הסטודיו התכנית מקיימת מסגרת של פיתוח ועיצוב רעיונות חדשניים ומשלבת היבטים טכנולוגיים, פילוסופיים, תרבותיים, חומריים וחברתיים של הנושא.
התוכנית עוסקת בנושאים הרווחים בשיח הבינלאומי של עולם העיצוב מתוך כוונה ליצור גוף עבודה תיאורטי ומעשי, ולחשוף אותו לזירת העיצוב הבינלאומית.

משתתפות בתצוגה:

ניצן דבי.

התהליך התחיל מחקירה ומהתבוננות בעולם הבקבוקים - מיפוי תפיסתי של המושג "בקבוק". במיפוי אותרה הסוגיה המרכזית -  כיצד להפוך את הבקבוק התעשייתי לאישי ולייחודי?

התשובה בשני מהלכים:

במהלך ראשון נעשה חיבור פיית זכוכית ונייר טייבקס העמיד לנוזלים. החיבור נעשה בהשראת שתייה מבקבוקי אלכוהול מתוך שקית נייר בעת הליכה ברחוב. התחושה שנוצרה רכה ומפתיעה.

המשך הפרוייקט בניסיונות בניפוח בקבוקי פלסטיק – מתוך הכוונה ליצור בקבוק אישי בטכנולוגיה תעשייתית.

המהלך נעשה בשני אופנים:

א. שיבוש בהגדרות המכונה במפעלים.

ב. שילוב של טכנולוגיה מסורתית (ניפוח זכוכית) עם בקבוקי ה- PET התעשייתיים.

על ידי שינוי פרמטרים שונים נוצרו בכל פעם תוצאות ייחודיות מפתיעות ואקראיות. לא היה ניתן לחזות את התוצאה הסופית מראש, זאת בניגוד לתהליך התעשייתי המקובל היום.

התוצאה שנוצרה הינה סדרה של בקבוקים / כלי הכלה בעלי אופי ייחודי ושונה בכל אחד. רק פיית הבקבוק נותרה כקשר הצורני היחיד לבקבוק המקורי.

חומרים: בקבוקי PET

debi.ppt (1.93 MB)

ליאורה רוזין

"בעזרת קו שחור ומעט דמיון חקרתי  משפחה של אובייקטים" , (מיפוי תפיסתי של המושג "מטוס" שמטרתו לאתר ולהצליב קצוות ליצירת תוצר חדש ומפתיע)."במרכז הסכמה נימצא אווירון, לשמאלו מטוס קרב ומסוק, ולימנו ציפור שיר.בפינה השמאלית הרחוקה, ימנית לכדור הפורח, עפה לה באופן ספונטאני ולא מחייב שקית ניילון. האווירון בעל חיבה גדולה למהירות, מסלולים, ויעדים לשקית חולשה לתנועה,  היא נסחפת בקלות ומעדיפה שלא להתחייב לוחות זמנים. שניהם חוטאים בחטא ההיבריס הקדום ומאמינים, ממש כמו איקרוס, שיוכלו לעוף. הכלאה בין השנים הולידה את מטוס הניילון. בעזרת קש שתייה יכול כל אחד מאיתנו להפיח חיים במטוס ולמלא בו מעט מהחטא שקיים בכל אחד מאיתנו".

rozin.ppt (2.05 MB)

רונית לנדסמן

"תהליך העבודה הינו הערת שוליים אישית למילה "קרינה".

כל שלבי העבודה נבעו מחוויות שעברתי בגלל היותי מנומשת והתייחסות שלי לנמשים שליוו אותי כל חיי

התוצאה הסופית הינה מיפוי הנמשים, על סוגיהם ומיקומם, ושלוש סיכות בצורתם של שלושה נמשים נבחרים, המוגדלים פי 10 והניתנים למיקום במרחב גופי ע"י קוארדינטות X,Y,Z."

ronit.ppt (1.59 MB)

 


מחוץ לפרוטוקול: גיליון סטודנטים, יולי 2009