אירציונליות ופוליטיקה במחשבתו של מרינטי ובתנועת האוונגרד הפוטוריסטית

סלווטורה צ'ינגרי ומרקו די קוזימו

This essay reconstructs chronologically the ideological journey of futurism, and in particular its irrationalist components.

מאמר זה הוגש באיטלקית, לנוסח המלא של מאמר זה נא ללחוץ כאן


Salvatore Cingari is associated professor in History of Politcal doctrines at the Dept. of comparative cultures at Perugia's Università per Stranieri di Perugia. Among his writings, three monographies on Benedetto Croce Il giovane Croce. Una biografia etico-politica, Rubbettino, 2000 (Premio Basilicata 2001); Alle origini del pensiero "civile" di Benedetto Croce. Modernismo e conservazione nei primi vent'anni dell'opera (1882-1902), Editoriale Scientifica, 2002; Benedetto Croce e la crisi della civiltà europea, Rubbettino 2003.
Marco Di Cosimo is Vice General Director of Bassilichi S.P.A

העבר של העתיד: הפוטוריזם האיטלקי והשפעותיו, ינואר 2011