On Criticism - On Good or Bad Taste

עידן ירון

עידן ירון מרצה בכיר במכללה האקדמית אשקלון. מחקריו עוסקים בחקר התרבות, וסוציולוגיה של בתי ספר. מספריו: בית השימוש במרחב הסמלי (רסלינג 2005); משחק המראות: ביקור בגן החיות התנ"כי (כרמל 2010); תמונות מחיי בית הספר (בשיתוף עם יורם הרפז, ספרית פועלים ומכון מופ"ת 2015); מאחורי הכוונת: עיון רב-תחומי במקצוע הצליפה הצבאית (מערכות-מודן בדפוס).