The Drag Kings of Israel Present: Youssuf and Jabber – Terrorist Drag

Program in Policy and Theory of the Arts, Bezalel, Haifa Feminist Institute (HFI)

Text

יעל רוזין

יעל רוזין מרצה בתוכנית לתואר שני למדיניות ולתאוריה של האמנות בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. עמיתת מחקר במרכז למחקר פמיניסטי בחיפה (HFI). מחקריה עוסקים בתרבות חזותית מפרספקטיבה רב-תחומית, הנשענת על תיאוריות עכשוויות מתחומי פילוסופיה פוסט-מודרנית, לימודי מגדר ומיניות ותיאוריה קווירית.