The Drag Kings of Israel Present: Youssuf and Jabber – Terrorist Drag

Program in Policy and Theory of the Arts, Bezalel, Haifa Feminist Institute (HFI)

Text

יעל רוזין

מחקריה של ד"ר רוזין עוסקים בתרבות חזותית מפרספקטיבה רב־תחומית הנשענת על תיאוריות עכשוויות מתחומי פילוסופיה פוסט־מודרנית, לימודי מגדר ומיניות ותיאוריה קווירית. היא הקימה את הארכיון החזותי הווירטואלי כחלק מהארכיון הפמיניסטי והלסבי במרכז "אשה לאשה" בחיפה, ומשנת 2019 היא עומדת בראש מיזם–  ARTIQ אמנות ישראלית גאה.