"Your Dream Home"

Interdisciplinary program, Bezalel

הדס קידר

אוצרת הפועלת במישורים שבהם אמנות ותרבות נטענים בתכנים חברתיים, כלכליים ואקולוגיים. יוזמת פעולות באתרים שאינם נמנים עם חללי אמנות. הקימה תכנית רזידנסי "ערד אמנות אדריכלות" ואת "המרכז לאמנות עכשווית בערד". בימים אלו מנהלת ואוצרת "סטודיו בנק", מרכז תרבות ואמנות עירוני בבניין ששימש בנק בתל אביב. דוקטורנטית בתכנית לאוצרות באקדמיה לאמנות בציריך ובאוניברסיטת רדינג. מרצה בקורס מטעם המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל, שמתקיים בערד מדי שנה.