Bir'im on Caves: Archive of Archives

Photo Essay, Epilogue

Art History Department, Tel Aviv University

Text

אילת זהר

אילת זהר היא מרצה בחוג ל​תולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב, ובמחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. מחקריה עוסקים בה​יסטוריה ותאוריה של הצילום ובצילום ביפן. אוצרת תערוכת היחיד של עבד עאבדי "​מחווה ללוטפיה: אחותי במחנה אל-ירמוכ", (בית הגפן, חיפה, מאי 2013).