Crowd Participation in Product Design Processes

Science, Technology & Society Program, Bar Ilan University

אפרת גומא

אפרת גומא, מעצבת תעשייתית, בוגרת התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, והתכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר-אילן. מחקריה עוסקים בתופעת שיתוף ההמון בתהליכי עיצוב.