בתנועה מאבולוציה לרבולוציה: על נעליים, הוראה ועיצוב

ריאיון עם אלי גינזבורג

(המחלקה לצורפות ואופנה, בצלאל)

במאמר זה ברצוני להאיר את מעשה היצירה הכרוך בהעברת ידע מעשִׂי ייחודי ממורה לסטודנטים, הנשען על מסורת ארוכת שנים. אתחיל בתיאור תפקידו העכשווי של המעצב בחברה; אסקור את התהליך המורכב והרבגוני שבו המורה שוזר טכניקות מסורתיות לצד טכנולוגיות מתקדמות, פיתוח ארטיזנָלי לצד פיתוח הנשען על יכולות הדמיון של תוכנות הדמיה. מעבר ליכולות המתקדמות הייחודיות שנלמדות בקורס הנעליים, אבחן את הדרכים שבהן דרכו של המורה משתלבת בעולמות הסטודנטים ומותירה להם יכולת תמרון אישית. לבסוף, אציג כמה מקרים הממחישים את השפעותיו של המעצב על גופו של המשתמש. המאמר יתבסס על כמה ראיונות שנערכו תוך כדי אינטגרציה בין עולם התיאוריה לעולם הפרקטיקה, שבבסיסו עיצוב נעליים.

למאמר המלא יש ללחוץ כאן

יונתן ונטורה

ד"ר יונתן ונטורה, חוקר היבטים סוציו–תרבותיים בעיצוב תעשייתי ומתמחה באנתרופולוגיה עיצובית ) design anthropology ), עמית מחקר ב- Royal College of Art בלונדון. סיים תואר שלישי בעיצוב תעשייתי ואנתרופולוגיה בתכנית משותפת לאוניברסיטה העברית (המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה) ולבצלאל (המחלקה לעיצוב תעשייתי). מלמד בחוג לאדריכלות ובתכניות לתואר שני בעיצוב אורבני ועיצוב תעשייתי בבצלאל; במחלקה לעיצוב תעשייתי מכליל במכללה האקדמית הדסה ובאוניברסיטה הפתוחה. תחומי העיסוק שלו כוללים תיאוריות בעיצוב תעשייתי, תיאוריות של מרחב, תרבות חומרית וחזותית ואנתרופולוגיה יישומית.