בידא לא בדה

חליצת נעליים לפני הכותל המערבי

מאמר זה מתמקד ברישום של הכותל המערבי שנעשה באמצע המאה התשע עשרה על ידי הצייר הצרפתי אלכסנדר בידא, רישום שהפך לאחד הייצוגים הרווחים ביותר של הכותל המערבי בחוגים נוצריים ויהודיים כאחד. בצד הרישום מופיעים זוגות נעליים חלוצות, בזמן שהמתפללים עצמם יחפים. המאמר בוחן את מקורו של הרישום בסיורו של בידא בארץ הקודש, את שכיחותו של הדימוי הזה ואת הגלגולים שעבר במדיה שונים, ומברר באמצעים טקסטואליים וחזותיים אם פרט זה של חליצת נעליים אכן מתאים למציאות שהייתה נהוגה על ידי מתפללים יהודיים נוכח הכותל המערבי, ואם אכן היה מנהג כזה, מדוע נדירים ייצוגים אחרים שלו.

 

* הרחבה ותוספות מאת דרור וַרמן

למאמר המלא יש ללחוץ כאן

יעקב ורַמן

יעקב ורַמן (2005-1924), גנטיקאי באוניברסיטה העברית ומחלוצי המחקר הגנטי בארץ. בד בבד התמחה בתולדות ארץ ישראל והקדיש את חייו לאיסוף, ארגון ורישום שיטתי של הספרייה הפרטית ואוסף התצלומים ההיסטוריים מהגדולים בעולם בתחום זה )כיום אוסף זה מצוי בספרייה הלאומית בירושלים(.

בנו, דרור ורמן, ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, היסטוריון של אירופה במאות השבע עשרה עד התשע עשרה, ולעתים גם של ארץ ישראל בתקופות אלו.