הראוי ואינו נראה: עיון מטמורפוזי במטאפורות חזותיות ומילוליות

מאמר זה מבקש לבחון את היחסים בין שני מושגים שהם אבני יסוד להפעלת אקט פרשני בנוגע לדימוי החזותי והמילולי: "מטאפורה" ו"מטמורפוזה". במאמר נבקש לצייר שוויון ערך סמיוטי במתודולוגיה הפרשנית של החזותי והמילולי, באמצעות התחקות אחר החוקיות של יחסי הגומלין בין הזמנה מטאפורית לתנועה מטמורפוזית. טענתנו המרכזית היא, ששני המונחים האלה – במופעיהם החזותיים והמילוליים גם יחד – בהכרח מוציאים זה את זה, מתחזים זה לזה ובה בעת סותרים זה את זה בעצם מהותם. דרך שיטוט בין דימויים למילים (בהם התבוננות בצמדי תצלומים מסחריים של "לפני ואחרי", באיורים שרשם קפקא בעבודתו בתור חוקר תאונות מטעם חברת הביטוח, ביצירות של קפקא כמו הגלגול ואמן התענית ובמטמורפוזות של אובידיוס), אנו טוענים שמופעים של מטמורפוזה גופנית הם עבודה מטאפורית, שמדחיקה את המטמורפוזה גופה ומתכחשת לה; מנגד, עבודה מטאפורית מציגה את עצמה באופן כוזב, משום שהיא מגלמת בהכרח תנועה של מטמורפוזה – של הדימוי ושל מרחב פרשנותו. שני המונחים האלה כרוכים זה בזה באופן שבו הם יריבים זה לזה; יחסיהם משקפים הן את הבדיון של התנועה הפרשנית הן את מערכת היחסים המפולשת שבין החזותי למילולי.

למאמר המלא יש ללחוץ כאן

עמרי הרצוג

ד"ר עמרי הרצוג חוקר תרבות, מרצה במחלקה לתרבות במכללת "ספיר" ובמכללת "עלמא" לתרבות עברית. מחקריו עוסקים, בין השאר, בפוליטיקה של גופניות, ביחסים שבין תרבות קאנונית לפופולרית, במחקר ז'אנר האימה ובחקר התרבות ישראלית. כותב ביקורות ספרות בעיתון הארץ ועורך כתב העת הכיוון מזרח.

עודד וולקשטיין

ד"ר עודד וולקשטיין מתרגם וחוקר ספרות, מרצה במחלקה לתרבות במכללת "ספיר" ובאוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו עוסקים במסורת של הנשגב בזיקותיה המודרניסטיות וכן ביחסים שבין הרומנטיקה למודרניזם. תרגם מיצירותיהם של תומס וולף, פלאנרי אוקונור, אדגר אלן פו ואחרים.