מלאומיות ובריאות לצרכנות והבניית זהות החברה הישראלית מספרת את עצמה בספרי בישול

המאמר עוסק בספרי בישול שנכתבו בארץ ישראל ובמדינת ישראל לאורך ציר הזמן — משנות השלושים של המאה הקודמת ועד העשור השני של המאה ה־ 21 . הוא מבקש לעמוד על שינויים חברתיים, תרבותיים וכלכליים שהתרחשו בחברה, על ידי מעקב אחר פרמטרים שונים: מי היו הכותבים; למי הם פנו; אילו אינטרסים ואידיאולוגיות הם ייצגו; כיצד ביקשו מחברות הספרים לכונן את הגוף הלאומי ואת הגוף האינדיווידואלי; על איזה קורפוס של חומרי בישול הם התבססו; כיצד הובנתה בספרים "התרבות הראויה" של המרחב הפרטי; מהם השינויים הכלכליים שניכרים בספרים וכיצד הם מציגים את השינוי בתפקידים המגדריים בחברה ובמשפחה.

למאמר המלא

 

 

עפרה טנא

ד"ר עפרה טנא, סוציולוגית העוסקת בחיי היום–יום בחלל הדומסטי, בהתייחסות לפרקטיקות החוזרות ונשנות והלא כל כך מדוברות כמו בישול וניקיון — שעושות את הבית. כמו כן, עוסקת בסוציולוגיה של האוכל מנקודת מבט דומסטית ופרסמה כמה מאמרים על ספרי בישול. ספרה הבתים הלבנים ימלֵאו: חיי יומיום בדירות תל אביב בתקופת המנדט ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד (2013).