מזון, עצמי וזהות

המאמר בוחן את המזון מנקודת מבט סוציולוגית, כממלא תפקיד מרכזי בתחושת הזהות שלנו: בין בזהות של האינדיווידואל, שבוחר מה לשלב בתזונה שלו, ובין בזהות של קבוצה, שבה חוקי המזון השונים (לדוגמה, כשרות) שומרים על אחדותה, ומנגד, גם על אחרותו של מי שחורג מחוקים אלו.
המאמר מציג שני רבדים של זהות: רובד אחד נפרש בין הביולוגי לתרבותי ובין הפונקציה התזונתית לפונקציה הסימבולית; רובד אחר מקשר בין הפרט לקולקטיב ובין הפסיכולוגי לחברתי. בדרך זו המאמר קושר בין נקודות מבט ומגוון שאלות על מזון ותזונה הנשאלות במדעי החיים ובין שאלות על מזון שנשאלות במדעי החברה, כגון: כיצד אורגניזמים, ייצוגים, פרטים ביולוגיים והתרבות שלהם מתקשרים זה עם זה ועם סביבתם? האם נורמות או ייצוגים מובנים מבחינה חברתית מופנמים ואף מוטמעים בבלוטות הטעם ובתהליכים מטבוליים? האם נורמות וייצוגים טומנים בחובם גם היבט ביולוגי? האם נורמות וייצוגים אלו קשורים למערכות האקולוגיות שבהן הם נחווים על ידי אינדיווידואלים וקבוצות? וכיצד נבנים נורמות וייצוגים אלו? דרך שאלות אלו המאמר מפענח את יחסו של ההומו סאפיינס למזון על שלל היבטיו — התנהגותי וקוגניטיבי, פסיכולוגי ותרבותי, אינדיווידואלי וקולקטיבי — הן דרך הבחירות השונות במזון מסוים ובסגנונות בישול והן דרך היחס לחדשנות בתחום האוכל ותחושות הגועל והחרדה שחדשנות זו מעוררת.

למאמר המלא

 

 

קלוד פישלר

קלוד פישלר, סוציולוג ואנתרופולוג צרפתי, מנהל המכון הצרפתי הלאומי למחקר מדעי (French National Center for Scientific Research) והמרכז הבין–תחומי לאנתרופולוגיה עכשווית (Interdisciplinary Institute for Contemporary Anthropology). כיהן בוועדת ההיגוי של התוכנית הלאומית הצרפתית בנושא תזונה ובריאות ופרסם ספרים רבים בצרפת בנושא אוכל ויין. עיקר עיסוקו של פישלר במזון ובתזונה נשען על נקודת מבט סוציולוגית השוואתית ובין–תחומית. מחקריו מתמקדים במבנה ובפונקציה של הבישול, בטעם ובהעדפות מזון שונות ובדרך שבה הם התפתחו והשתנו בחלוף הזמן ובמרחב הגיאוגרפי. הוא מתחקה אחר סיכונים, פחדים ומשברים בהקשר של אוכל ובריאות בתרבויות שונות ובוחן כיצד מתקבל באירופה אוכל חדש המופק בטכנולוגיות עכשוויות או מגיע מתרבויות רחוקות. מחקרו האחרון בוחן את הפונקציה של אכילה משותפת ליד שולחן אחד והשפעתה על בריאות הציבור ואת האנתרופולוגיה של אוכל שיתופי בהיבט המקומי והגלובלי.