בולעים את פלסטין: על הפלסטינים ועל הארץ בתרבות האוכל הישראלית*

המאמר בוחן את התפקיד שמילאו הערבים הפלסטינים ביצירת הזהות הלאומית הישראלית דרך התבוננות בהתגבשות תרבות האוכל הישראלית. מנהגי תזונה, דרכים ושיטות של גידול מזון, הפקתו, הכנתו והמסחר בו, צריכת המזון ותפיסת המזון בחברה משמשים לבחינת תהליכים חברתיים ופוליטיים, נקודות מפנה ואמונות בהתגבשות הזהות הישראלית, שכן המזון עצמו ותרבות האוכל שהתפתחה סביבו הם מעין "רשם" היסטורי המתעד התפתחויות, החלטות ואירועים משמעותיים. דרך רשם חברתי־היסטורי זה מוצגת הדרך שבה מביעים הישראלים את זהותם הלאומית ואת הזווית הסמויה מן העין בנוגע ליחסים ולהשפעות של המפגש בין יהודים־ציונים לערבים־פלסטינים מקומיים. בד בבד, מוצג כיצד תרבות האוכל הישראלית ניכסה אלמנטים ערביים־פלסטיניים מקומיים ובו־בזמן נישלה אלמנטים אלו מזהותם הפלסטינית.

* מאמר זה מתבסס על מאמר קודם שלנו בנושא, ונכתב בהמשך לו. ראו: Ronald Ranta and Yonatan Mendel, Consuming Palestine: Palestine and Palestinians in Israeli food culture", Ethnicities, 14 (2014): 412-435

למאמר המלא

 

 

רונלד רנטה

ד"ר רונלד רנטה, שף לשעבר, כיום מרצה בכיר ליחסים בין–לאומיים ומדעי המדינה באוניברסיטת קינגסטון (Kingston University), לונדון. מחקריו עוסקים בלאומיות ובפוליטיקה של זהויות דרך שלושה תחומי עניין: (1) הסכסוך הישראלי–פלסטיני והדרך שבה התגבשו הזהות והתרבות הישראלית העכשווית כמראת–נגד לזהות ולתרבות הפלסטינית, אגב ניכוס חלקים ממנה, מצד אחד, ובידול מחלקים אחרים, מצד אחר; (2) היחסים בין מזון, לאומיות וגלובליזציה; (3) תפיסת הזהות והשייכות של מהגרים מהאיחוד האירופי לבריטניה.

יונתן מנדל

ד"ר יונתן מנדל, מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן–גוריון בנגב. חוקר את הסוציולוגיה של השפה, ההשפעות של סכסוך פוליטי על לימוד ותפיסה של שפה והדרך שבה מחקר השפה תורם להבנה של תהליכי עומק חברתיים ופוליטיים. בין 2018-2015 עמד בראש מרכז מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודי–ערבים. המרכז מתמקד במחקר ובלימוד של סוגיות הנוגעות ליחסים בין יהודים לערבים במרחב הישראלי–פלסטיני וביחסי ישראל-ערב במזרח התיכון. כיום מנהל את חוג המתרגמים ועורך משנה של סדרת מכתוב במכון ון ליר, ירושלים.