בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית הוא כתב עת אקדמי שמוציאה המחלקה לתרבות חזותית וחומרית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. זהו כתב עת מקוון המפרסם שני גיליונות בשנה. החיבורים המתפרסמים בכתב העת משקיפים בביקורתיות וביצירתיות על התרבות החזותית והחומרית במרחב הזה ובעת הזאת.

כתב העת בצלאל מבקש לעורר דיון אינטלקטואלי ער ומרובה קולות בסוגיות אקטואליות של תרבות חזותית וחומרית בלי להגדיר מראש את נושאי הדיון. בפרט הוא שואף לעודד מבעים משולי השיח ולשמש במה לפעולות ספקולטיביות, פרפורמטיביות וניסיוניות.

בצלאל הוא כתב עת שפיט ומספרו (ISSN) הוא 2707-3610.