Trains, Masks and other Distractions: Metaphors and "the Crit" in Art and Design Studios

  

שלי זוסמן

שלי זוסמן מרצה בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. פסיכולוגית ארגונית ומנחה בנושאי התבוננות רפלקטיבית ודינאמיקה של יחסים בהוראה ולמידה של מקצועות האמנות והעיצוב. הקימה וניהלה את "מרחב ההוראה" לפיתוח הוראת אמנות ועיצוב בבצלאל.

יונתן ונטורה

יונתן ונטורה מרצה בכיר במכללה האקדמית הדסה ובבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. מחקריו עוסקים באנתרופולוגיה של עיצוב ותרבות חומרית. מספריו: חפצים (רסלינג 2014).