In Defence and Against the Poor Image

On Hito Steyerl's / The Wretched of the Screen

The History and Theory Department, Bezalel
The Wretched of the Screen
Hito Steyerl
2015

Text

שאול סתר

מרצה במחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. מחקריו עוסקים בתיאוריות ביקורתיות, ביחסים בין אסתטיקה לפוליטיקה ובשאלת הדימוי המהפכני.