משפחות: דיוקן המשפחה הישראלית בעיתונות סוף השבוע

מדורם של אבנר ורלי אברהמי, "מצב משפחתי", התפרסם במשך שמונה שנים (2010-2002)  במוסף סוף השבוע של "הארץ" והציג בדיוקנאות משפחתיים ישראליים. 

המדור שימש אתר מופע מדגמי, מילולי וחזותי כאחד של "פני המדינה", מעין גרסה עיתונאית מקומית של National Portrait Gallery. הבחירה בזירה הפומבית של העיתונות כ"גלריה" מעלה שאלות בדבר אופיין הייחודי של דרכי הייצוג וזיקתן לתפיסתה העצמית של העיתונות כרושמת דברי העִתים בסוגה המשלבת ייצוג ביוגרפי בכתיבה עיתונאית וצילומי דיוקן קבוצתיים. 
סיפורי הדיוקן המשפחתיים מוצעים לקוראים כאפשרות לעיון "מוּזֵיאָלִי", שיש בו גם משום התבוננות במראָה, בדפוס נבחר של פסיפס חברתי. מסגרת זו מעניקה לסיפורים את ייחודם כיצירת כלאיים שבין התיעודי לסיפורי, בין המראה למגיד (shows and tells), בין המדווח למתרשם, בין הציבורי לפרטי, בין הקונקרטי למטפורי ובין זיכרון היחיד לזיכרון הרבים. 
הבניה זו מושתתת על ראייה מטונימית, שעל פיה הסיפור הפרטי הוא סיפורו של "כלל" שהטקסט התקשורתי מניח שהוא מוסכם ומובן. המחקר* שעסק במדור "מצב משפחתי" התמקד במשמעותו של ההיקש הטבעי לכאורה מייצוגם המילולי והחזותי של פרטים מסוימים בחברה הישראלית לכלל, שהגדרתו צרה ומכֻוונת. מאמר זה מתמקד בשיטת המחקר המשולבת שעמדה בבסיסו*.

למאמר המלא יש ללחוץ כאן

איילת כהן

ד"ר איילת כהן היא מרצה בכירה בחוג לתקשורת צילומית במכללה האקדמית הדסה ומרצה בחוג לתקשורת במכללה האקדמית לחנוך ע"ש דוד ילין. תחומי המחקר שלה הם: חקר השיח בעיתונות הכתובה והאלקטרונית, יחסי גומלין בין דימויים חזותיים לבין טקסטים כתובים בהקשריהם החברתיים ושיח פוליטי של קהילות באינטרנט. פרסומיה האחרונים עסקו בגרפיטי, טוקבקים, נובלות גרפיות, הומור בצילום עיתונות, ורפורטאז'ות מצולמות בעיתונות המודפסת והאלקטרונית.

פרסומים אחרונים: 
Ayelet Kohn and Rachel Weissbrod (2011). "Waltz with Bashir as a Case of Multidimensional Translation", in: Laurence Raw (ed.). Translation, Adaptation and Transformation. Continuum, pp. 123-144.

מלעג מר דרך חיוך קטן ועד לצחוק גדול: הומור כאמצעי ביקורתי בצילום עיתונות בישראל. מסגרות מדיה 7, עמ' 54-297 (2011); נוי, חיים ואיילת כהן. "אל תסעו לסיני": ניתוח אזהרות מסע לנופשים ישראלים בסיני. אופקים בגיאוגרפיה 76, עמ' 25-5. (2010); אח שלו, אויב שלי: בירור עמדות פוליטיות סותרות ברטוריקה רב-מודאלית. בתוך: בן-שחר, ר' (עורכת) (2010). העברית שפה חיה ה'. הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון לפואטיקה ולסמיוטיקה על שם פורטר, עמ' 275-259; "משפחות "הארץ": דיוקן המשפחה הישראלית בעיתונות סוף השבוע". עיונים בשפה וחברה(2) (2009); "'מדברים אל הקירות': 'גרפיטי מהופך' בגוש קטיף". מגמות – גיליון מיוחד על התקשורת בישראל, (2009, עם חננאל רוזנברג);  סיפורים ממחנות פליטים: עדות והרפתקה בסיפור המסע של העיתונאי. מסגרות מדיה 2, עמ' 23-1 (2008). עיתונאים מדווחים ממקום הפיגוע: מבט ביקורתי על תבניות דיווח מילוליות וחזותיות (2008);
To talk and to talkback: ניתוח הרטוריקה של שיח-תגובה (talkback) בעיתונות המקוונת (2007, עם מוטי נייגר).