פולימטריאליזם ביצירה ובתפיסה:

לקראת רב–חומריות בהוראה אקדמית של קראפט

המאמר בוחן את פוטנציאל התרומה של הכשרה רב–חומרית בלימודי הקראפט בהקשרים אקדמיים, כדי להרחיב את קשת האפשרויות בפני הסטודנטים. חשיבות גדולה ניכרת לעיסוק בפדגוגיה של העיצוב ובהלימתה למציאות הטכנולוגית–חומרית–תכנונית העכשווית. הטענה המרכזית היא, שאם נרחיב את תפריט הידע החומרי בהכשרתם של הסטודנטים, יורחבו גם מושגי החשיבה, התכנון והביצוע, ובעקבותיהם גם היכולת ליצור סינתזות, צורות ומוצרים חדשים. עם זאת, אין הכוונה לנסות ולקעקע את חשיבות ההתמקדות במשפחת חומרים אחת. הדיון הוא על חיבור גוף הידע של כמה חומרים כמסד פולי–חומרי, שיקדים את הלימודים הממוקדים. פֵּרותיו הראשונים של מסד זה כבר יכולים לאפשר התאמה טובה יותר של בחירת חומרי ההתמחות המתאימים לכל סטודנט ולתרום לביסוס ארגז כלים רלוונטי לתקופה. במאמר נדונים ההיסטוריה של ההפרדה בין סוגי הידע החומרי באקדמיה, המציאות החומרית והטכנולוגית העכשווית והחשיבות שבהכרת מגוון חומרים לצד העמקה חד–חומרית בלימודי הקראפט. מצב המלאכה והמגע הממשי תמיד יוצרים קונפליקטים המזמנים פתרונות יצירתיים — בין חתירה לסדר ולארגון ובין האפשרות להפרעה למבנה החומר ולצורתו — המהווים פוטנציאל לחידושים בעתיד.

למאמר המלא יש ללחוץ כאן

עינת לידר

פרופ' עינת לידר, ילידת ירושלים, 1966. צורפת, אוצרת וחוקרת בתחום הצורפות והתאוריה והפרקטיקה של העיצוב. עמדה בראש המחלקה לצורפות ואופנה בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, בין השנים 2013-2005, וכיום היא חברת סגל במחלקה.