מחשבות על נעליים

מחשבות על נעליים
2014
בצלאל בשיתוף רסלינג
Soft Cover
459
אופנה, אמנות פלסטית, היסטוריה ותיאוריה, תרבות חומרית, תרבות חזותית

במרוצת ההיסטוריה יוצגו נעליים ביצירות חזותיות וביצירות ספרות והגות רבות מספור, לא פעם כאובייקט תשוקה אולטימטיבי. בשונה מפריטי לבוש אחרים, צורתן של הנעליים, אשר נשמרות ומשמרות את טביעת רגלו הייחודית של האדם שנעל אותן גם כאשר הוא עצמו נעדר מהן, היא שהפכה אותן לסמל ולסימן בעל כוח בתודעה האנושית, היוצר ומפעיל תהליכים תרבותיים מורכבים שנוגעים לסוגיות של זהות, מגדר ומיניות.

אסופת המאמרים בספר שלפניכם פורשת את תפקידן ההיסטורי, הפוליטי, החברתי, התרבותי, האתנוגרפי, הדתי, התקשרותי, הפסיכולוגי והכלכלישל הנעליים, וזאת על מנת לעורר מחשבות על נעליים כאובייקט שמתפקד כמתווך מרכזי במערכת החברתית. הספר מתמקד בריבוי המשמעויות שנלוו לנעליים בתרבות ומנסה להאיר את מורכבותן כאובייקט רב-משמעי, המעוצב בידי האדם ובה בעת מעצב ומחולל אותו.