אסתטיקה

דרור פימנטל
אסתטיקה
2014
מוסד ביאליק
אמנות פלסטית, היסטוריה ותיאוריה

ספר זה נועד להנהיר את המונח "אסתטיקה" לאשורו. בשימושו הצר, המונח מורה על צֶבֶר כללים לשיפוט ביקורתי של האמנות, שהיו בתוקף עד המאה השמונה-עשרה. בשימושו הרחב, המונח מורה בעצם על כל סוג של מחשבה תֵאורטית על אודות האמנות. 
הספר עוקב בשפה בהירה ומובנת לכול אחר עיקרי המחשבה האסתטית למן התקופה הקלסית ועד המחצית השנייה של המאה העשרים – מאפלטון ואריסטו ועד היידגר, בארת, דרידה ולאקאן. בתוך כך מציע הספר במחוות מחשבה מטא-תאורטית את מודל המרובע האסתטי, שבו מתמקמת כל אחת מן התאוֹריות האסתטיות הנידונות בו. 
לספר אופי היברידי מכמה בחינות: הוא משלב, לראשונה בעברית, הן דיון בתאוריות האסתטיות המסורתיות והן דיון בתאוריות האסתטיות החדשניות, אלה שעל סִפו של המילניום החדש; הוא חוצה את הבידול הסוּגָתי המסורתי הקיים בין האמנויות, בראש ובראשונה זה שבין האמנויות הפלסטיות לאמנויות המילוליות; והוא נכתב בצמוד לאמנות עצמה, על מכלול צורותיה וסוּגוֹתיה. כך קונה הדיון התאורטי את עיגונו ביצירות אמנות קונקרטיות – מוכרות וחדשות, מופשטות ופיגורטיביות – מן האמנות הבין-לאומית ומן האמנות הישראלית. היברידיות זו, על הממד המפתיע שבה, ודאי תוכל לעורר עניין בקרב שוחרי תאוריה ושוחרי אמנות כאחד. 

ד"ר דרור פימנטל מלמד בבצלאל במחלקה להיסטוריה ותאוריה, ובלימודי התואר השני למדיניות ותאוריה של האמנויות. מספריו: "פריחה" (1993), "מבעד פה אצור באדמה" (2000), "חלום הטוהר: היידגר עם דרידה" (2009).