קול קורא

גיליון 9 | בצלאל — כתב־עת לתרבות חזותית וחומרית

קוויר

שנות ה-90 'של המאה העשרים מסומנות כמפנה בעולם האמנות בישראל. זהו עשור בו העיסוק בפוליטיקה של זהיוות והעיסוק הביקורתי במבני הכוח נטמע אל תוך השדה האמנותי. הומוארוטיות הופכת לחלק מהשיח האמנותי, ותיאוריות הומו-לסביות כמו גם המושג 'קוויר' משמשים בשיח הפוליטי, החברתי והאקדמי לבחינת הקשרים שבין מערכת המגדר לבין מוסד ההטרוסקסואליות.
גיליון זה יעסוק במפנה הקווירי בתרבות החזותית והחומרית יורחיב את שדות המחקר באופן שיחבר מחדש הבחנות בינאריות יוקשור בין מה שהוא א-מיני ומיני, נורמלי וקוויר, בין מה שחוזר על עצמו ומה שמתהווה. הגיליון יבחן את היצירה הקווירית ואת הרגלי החשיבה המקושרים למחקר קווירי כדי להבין האם ניתן לזהות מסורות מסיומות שממסגרות באופן ספציפי את המחקר והיצירה הקוויריים; האם המפנה הקווירי מאפשר לאמנים.יות, למעצבים.ות אסטרטגיות מרובדות של חשיבה ופעולה, למשל:
אסטרטגיית 'מחקר-יצירה'
(2018 ,Shannon Ben David and Truman. E Sarah)
אסטרטגיות הדוחות את ה'כאן ועכשיו' ההטרו-נורמטיבי ומחפשות אחר אפשריוות אוטופיות של היות בעולם
(2009 ,Munoz Esteban Jose)
האם אפשר לחשוב את- ועל- 'קוויר' כשם עצם ופעולה?
(1987 ,Guattari&Deleuze)

בין היתר נבקש לשאול:
מהי יצירה קווירית באמנות, בעיצוב ובארכיטקטורה?
מהי מתודולוגיה קווירית ביצירה חזותית וחומרית?
באיזו מידה דמיונם.ן של החוקרים.ות והיוצרים.ות מצומצם וכפוף לצורך בסובייקט קווירי?
באיזה אופן, מרחבים חזותיים וחומריים שונים מאפשרים/מעצבים סובייקטיביות מינית ומגדרית קווירית?
נרצה לחשוב על מיקומים, על ידע תליו מקום ומרחב, ועל יחסי גומלין (affects) עם "שחקנים" בין אם אנושיים ו/או אחרים המעצבים את השדה החזותי והחומרי.
באיזה אופן הקוויר פורע את הדרישה להלימה בין השכבות המובנות בשדה האמנות ובשדות המקיפים אותו?

הצעות באורך של כ-300 מילה יש להגיש עד ה-1 ליולי 2021 למזכירת המערכת לכתובת הדוא"ל: ht2@bezalel.ac.il
המאמרים הסופיים יוגשו לא יאוחר מ- 1 לינואר 2022 המעוניינים להגיש כתב יד מוזמנים להתייעץ עם יעל רוזין ya@gmail.com

עורך ראשי: אורי ברטל
עורכת אורחת: יעל רוזין
מועצת המערכת: אורלי שבי, דליה מרקוביץ', יעל רוזין, נעמי מאירי-דן, ראובן זהבי, רומי מיקולינסקי, נורית בר-שי, יואב פרידמן, אריאל הנדל, ליאת פרידמן.