גיליון מס' 1, חורף 2005: קווים מקבילים

אריאל קן. אולם קריאה יהדות, בית הספרים הלאומי. צילום. 2004.