גיליון מס' 2, אביב 2006: היבטים באוצרות עכשווית

תערוכתו של צדוק בסן "יתומות". אוצר: גיא רז. בית האמנים, ירושלים: ספטמבר 2005. צילום: שלמה סרי.