תפקידו של המוזיאון המקומי בהבניית הזהות המקומית (באנגלית)

ויוצ'ק שוונטקוייץ' ואחרים

מחברי המאמר מבקשים לתהות על הצורך ועל העילות להתקיימותם של מוזיאונים מקומיים בחברה המודרנית. המאמר מתמקד במוזיאונים במקומיים כאופוזיציה לגדולים, שהם, כידוע, מוסדות עשירים שיש בידם לארגן תערוכות של אמנים מפורסמים ולהיות כך אבן שואבת למבקרים רבים. מוזיאונים גדולים ומפורסמים מוצאים את צידוקם במספר המבקרים הרב, ואילו במאמר זה מבקשים המחברים לבדוק את מערכת ההצדקות של המוזיאונים הקטנים והפחות מפורסמים שממילא מספר המבקרים בהם נמוך. המחקר, עליו מבוסס המאמר, התרכז אפוא באזור שלזיה עילית ((Upper Silesia שבדרום פולין, אזור תעשייתי שהדיוקן הסוציו-תרבותי שלו עוצב לא במעט בזכות מכרות הפחם ותעשיית המתכת. המוזיאונים המקומיים של אזור זה יתוארו לא רק כעמוד התווך של המסורת המקומית אלא גם כמקדשים של אמנות המספקים רקע תרבותי לחברים בקהילה המקומית. וכך, באמצעות יצירת זהות חברתית, הספקת אפשרויות חינוכיות והרחבת טווח האפשרויות התרבותיות לתושבי האזור, מצליחים המוזיאונים המקומיים להצדיק את קיומם.

למאמר המלא באנגלית לחץ כאן: This article in english


ויוצ'ק שוונטקוייץ'- הוא פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת שלזיה, פולין. מחקריו העיקריים הם סביב הסוציולוגיה של הדתות. הוא השתתף בכמה מחקרים העוסקים במשפחה וסגנון חיים, שינויים בדפוסי שיתוף בדת וכו'. הוא חיבר מספר רב של ספרים ומאמרים מדעיים בנושאי מסורת ובחירה. הוא מלמד מבוא לסוציולוגיה, תרבות וסוציולוגיה, סוציולוגיית המשפחה.

מריה שוונטקוייץ-מושנה – היא מועמדת ללימודי תואר שלישי בסוציולוגיה באוניב' היונגיאלית בקראקוב, פולין. היא מתעניינת בסוציולוגיה של התרבות, בסוציולוגיה חזותית ובפסיכולוגיה חברתית. כנספח למחקירה היא בוחנת את האספקטים הסוציו-תרבותיים של ההומור, התפקחיד התיראפוייטי של ההומור. היא מחברת של מספר מאמרים והיא מלמדת סוציולוגיה של החינוך, סוציולוגיה של המשפחה והאספקטים הפסיכו-סוציולוגיים של ההומור.

ורוניקה שלאוז'ק-טאזביר – אסיסטנטית במכון הסוציולוגי באוניב' שלזיה בקאטוביץ', פולין. היא מועמדת לתואר שלישי בסוציולוגיה באוות מכון. היא מתעניינת בסוציולוגיה של התרבות ושל המרחב הציבורי. היא מחברת של מספר לא קטן של מאמרים.

היבטים באוצרות עכשווית, אביב 2006