Beauty and Scientific Truth

אבשלום אליצור

אבשלום אליצור פותח את המצגת שלו בציור המפורסם של רפאל סנציו  (1483-1520) "האסכולה האתונאית".  במרכז הציור ניתן לזהות את אפלטון ואת אריסטו, המייצגים את המטאפיזיקה ואת הרציונאליות.  התמה המרכזית של העבודה היא היחסים בין יופי ואמת.  היופי, כפי שמשתקף במתמטיקה  המהווה מודל מופשט של הטבע.

 

מהו אותו יופי בעיני המדענים הגדולים,  ומדוע הטבע צריך לציית לעקרונות אסתטיים ?

 

עבור פיתגורס המספרים הטבעיים ( 1,2,3...) מממשים עקרונות של יופי. מספרים אלו מהווים ישויות ככל הישויות. הגיאומטריה של אוקלידס מגלה תכונות של יופי המתבטאות בפשטות ובאחידות.  תאוריה עשירה הנובעת ממספר מצומצם של אקסיומות. קפלר מונע על ידי תפיסה כי מסלולי הפלנטות יוצרים סדרה של פאונים משוכללים החוסמים וחסומים במעגלים.  מכאן שהטבע מציית לחוקי המתמטיקה.  מאוחר יותר הוא עושה שימוש במדידות ותוצאות של טיכו בראהה כדי לתאר את המסלולים כאליפסות.  היופי המתגלה בתורה של ניוטון מתבטא בפשטות המתמטית בה הוא מציג את העבודות של קפלר ובראהה. נוסחא אחת מספיקה לתאר את כל מערכת השמש. 

 

התורה של מקסוול מורכבת מארבע נוסחאות המאחדות תחתן שפע של עובדות פיזיקאליות שהתגלו עוד קודם לכן על ידי פאראדי. ארבע הנוסחאות האלו סימטריות במובנים רבים חלקם נסתרים ומתבררים מאוחר יותר.

 

תורת היחסות של איינשטיין היא תורה מתמטית של הטבע. זוהי תורה של סימטריה בה אנו מחפשים גדלים אינווריאנטיים , בלתי תלויים במערכת הקואורדינטות.  בתורת היחסות אנו מחליפים את הגרביטציה בגיאומטריה, ועל כן עקרונות פיזיקאליים בעקרונות מתמטיים.

 

[ההקדמה: בעז תמיר]

 

צְרוּפָהגודל
Office presentation icon beauty.ppt10.83 MB

אבשלום אליצור הוא פיזיקאי שסיים את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה במכון וויצמן באמצע שנות התשעים. מאז הוא עוסק בפיזיקה ובפילוסופיה של הפיזיקה. אבשלום אליצור התפרסם בעיקר תודות לעיקרון פיזיקאלי הידוע כ - פצצה של אליצור- ווידמן.
אליצור פרסם מאמרים רבים הנוגעים לפרשנותה של פיזיקת הקוונטים, ואף הוציא מספר ספרים:
ביניהם : "זמן ותודעה" בהוצאת האוניברסיטה המשודרת, וכן Quo Vadis: Quantum Mechanics
בהוצאת שפרינגר.
בנוסף, עוסק אליצור, זה שנים רבות, בנושאים הקשורים לאינפורמציה גנטית, לרפואה ולחקר המוח.

המודל: בין מדע לאמנות, נובמבר 2007