מיצבים כמודלים זמניים וביקורתיים

בילו בליך

עניינה של המצגת כפול: ראשית לספק הגדרות למודלים ארכיטקטוניים מסוגים שונים, רעיוניים וביקורתיים כאחד. המטרה השניה להציג את עבודותיו של האמן בילו בליך הנשענות על צורת המודל. המצגת מראה כי כבר בעבודותיו הראשונות הרבה בליך להשתמש בתכונות המודל כאובייקט טעון ברעיון וזמני בנוכחותו. במשך השנים הלכה והשתכללה עבודתו והאובייקטים, הפסלים והמיצבים פעלו גם כמכשירים לחקירת תהליך היווצרותה של סביבה משלביה הראשונים ועד סופה. למשל, מייצוגים ארכיטקטוניים כמו תכנית ותפקידו של המודל בעבודת הארכיטקט, עבור בעולמו של המזמין והצרכן ועד לבדיקת התוצאה בשטח. דהיינו, בדיקת קונבנציות העשייה הארכיטקטונית, התבוננות באופן בו המודל משרת מגמה ביקורתית "המתערבת" בתהליך זה, והצעה לשיבושו, תוך הצגת תהליכים חלופיים וניסויים לעשייה הארכיטקטונית המציעים, הלכה למעשה, תוצאות שונות התלויות במגמות בתוך התרבות. 

 

בחלק השני של המצגת מובאים ארבעה מיצבים משל בליך המתייחסים לסביבה האורבנית. מיצבים בהם המודל הוא בבחינת אנאלוגיה לתהליך ולרעיון הארכיטקטוני, ולא הצעה לתוצאה סופית. במיצבים נעשית בחינה של  הארכיטקטורה כאירוע ויזואלי, מבנה ומקום, ובתכנים שהם במשמעות סימבולית, מטפורית וסיפורית. במובן זה, המיצב הוא גם מערכת של צורות, מבנים, צבעים וחומרים בשילוב חפצים קיימים, מתוך מטרה לנסח שפה פלסטית חדשה לארכיטקטורה.

 

המיצבים המובאים במצגת בנויים משני רבדים עיקרים: ראשית, איסוף והרכבת סביבה מרכיבים איקונוגרפיים ובהם מערכות של סימנים וייצוגיים המסופקים מהתרבות והעיר, כאשר התכנים מתגבשים ממקורות שבתוך התחום והדיאלקטיקה הארכיטקטונית וכן מאביזרים ומקרים הבאים מהרחוב והבית. 

שנית, החלל הספציפי בממדיו וצורתו הוא משמעותי לאופן הצבת האובייקטים והייצוגים השונים. יש קשר בין החלל או המבנה לתוכן המיצב בעיקר באופן בו האובייקטים מתייחסים לצופה, התנועה וההתנסות שלו במקום, הפרופורציות והערכים הפלסטיים של האובייקטים ולמשמעויות והתכנים המתפתחים בחלל ובמקום.

מצגת להורדה

Bilu Blich (1.15 MB)

המודל: בין מדע לאמנות, נובמבר 2007