מודלים מטאפוריים בשפה המדוברת ובתקשורת החזותית

ערן יובל ונירית גורביץ'

המטאפורה היא למעשה יסוד חשיבתי הכרחי, שבלעדיו לא היינו יכולים להבין את עצמנו ואת העולם שסובב אותנו.
מצגת זו מציעה מודל מטאפורי, אשר ממחיש כיצד מתרחשת תקשורת בני אדם ובוחנת זאת על רקע דוגמאות מתחום המחשבים, האיור והפרסום.

Meta-Model (1.15 MB)

המודל: בין מדע לאמנות, נובמבר 2007