גוף זר

אלה ליטביץ

גוף זר, גוף זר, גוף זר, גוף...

 

 

 

האובייקטים בסדרה זו עברו סריקה. על ידי פעולת הסריקה הם מרוחקים ממקורם והופכים לאובייקט חדש ומפתה. בידודם על רקע שחור, השינוי בקנה המידה, הריחוק מהמקור ושם העבודה מטעין אובייקטים אלו בקונוטציות של ממצאים ארכיאולוגים או מדעייםתכשיטיםגרמי שמיים ועוד. הסריקה מאפשרת מבט על הפרטים הקטנים הטבועים בחומר, פרטים הנותנים לעיתים רמז על עברם של האובייקטים (שערות ושאריות גוף ובשר) - אלו הם רסיסים שהוצאו מתוך גופם של נפגעי מלחמות ישראל. קנה המידה שונה ועולה השאלה האם קנה המידה הוא מרכיב רלוונטי בהוויתם.

הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2008