תגובה לתגובה

דרור אידר

חבל שלא ראיתי את תגובתו של אלחנתי לפני כן, יכולתי לצרף אותה היישר למאמרי כראיה נוספת לטיעוניי.

דרור אֵידָר

נ"ב התרשמתי עמוקות מהביטוי "תיאוריה רלוונטית"...


ימין, שמאל ורוח הקודש, אוקטובר 2008