עורך

מאמרים

בהקשר

ביקורת

תערוכה וירטואלית

"כביש 443"

מיקי קרצמן

כביש 443 (1.15 MB)

צילום והזירה הפוליטית, ינואר 2009