עורך

מאמרים

בהקשר

ביקורת

תערוכה וירטואלית

היטלר ואני

בעז ארד

סדרה של דימויים מתוך סרטי ווידאו ותערוכות המתכתבות עם רוח הרפאים של הרייך השלישי.

היטלר ואני (1.15 MB)

גר-מאניה,ספטמבר 2009