היטלר ואני

בעז ארד

סדרה של דימויים מתוך סרטי ווידאו ותערוכות המתכתבות עם רוח הרפאים של הרייך השלישי.

היטלר ואני (1.15 MB)

גר-מאניה,ספטמבר 2009