זיכרון מבעבע מתחת לאדמה

אלון קונפינו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עניינה של המצגת הוא סיור קולי בגוסן שמביא את סיפורו של מחנה ריכוז שנמחק. במקומו עלה יישוב חדש, שייצר בתורו נוף חדש, שאינו מכיל שרידים של זה הישן, אלא מבכר לבטלו, להשכיחו ולהעלימו. אלא שלספר פירושו לזכור, לתת חיים למה שהיה קיים ולמה שיש לזכור, שכן העבר הוא חלק מן ההווה, גם כאשר חותרים להדחיקו. הזיכרון הישראלי אינו חף מניסיונות מחיקה: מאות יישובים ערביים נמחקו מן המפה ומן האדמה לאחר 1948, שכונות, רחובות, בתים ובתי עסק. אחרים קמו במקומם במטרה להשכיח את אלו שהיו ואינם ולדחוק אותם מזיכרון דברי הארץ. אך העבר ממשיך ומבעבע מתחת לאדמה.

זיכרון מבעבע מתחת לאדמה (1.15 MB)

גר-מאניה,ספטמבר 2009