עורך

מאמרים

בהקשר

ביקורת

תערוכה וירטואלית

ביקורת ספרים

הנראה לנוכח הנסתר, 2010

קלודט זורע

מסך

הרעלה, כפי שניתן לחשוב, אינה דבר פרט לתפקוד: של הגנה, של הסתרה, של חסות - בהתאם למקרה ולהקשר.

אולם, האין היא גם פריצת המבט, הנראה מול הבלתי-נראה, נוכחות מול העדרות?

אולי גם הפחתת הפנים לכדי מסך שטוח?

או העדר הפנים, דמותם, כפילותם - כהפרעה בין המשמעות לסדר.

חוסר הסדר, הריק, השגשוג האינסופי של פנים המסתירים פנים נוספות. 

klodet.jpg

מצבי יצירה: צורפות ואופנה, אפריל 2010