עורך

מאמרים

בהקשר

תערוכה וירטואלית

עדות

טל סופר

מה הופך עבודה ליצירת אמנות? ובעצם- מה בין אמנות (art) לאומנות (craft)? שאלה זו נראתה לי רלוונטית במיוחד למדיום הצילום כיוון שבמקרים רבים משמש הצילום ככלי פונקציונאלי המנותק לחלוטין מ 'אמנות גבוהה'. נחשפתי לצילומים של מחלקת זיהוי פלילי של המשטרה (מז"פ) שעניינו אותי במיוחד והחלטתי להתמקד בהם.

 

בפרויקט זה אני מצטרפת לטכנאי המז"פ בזירות פשע בשטח ובמעבדות הצילום בתחנות המשטרה ומצלמת יחד איתם. מטרתי היא להתחקות אחרי תהליך עבודתם ולבחון באיזה אופן שונה הצילום שלי משלהם.

 

כתוצאה מבחירתי בצילום המז"פ נחשפתי לזירות פשע מורכבות. לנגד עיני נחשפה מציאות של אלימות יומיומית המקיפה את חיינו. לא יכולתי, וגם לא היה נכון בעיני, לנסות ולהתעלם מהפן האלים שהתבטא בעבודותיי.

 

מתוך כך עלה הצורך לשקף מחדש את האלימות והפשע בזירות השונות. האסתטיזציה של האלימות הנובעת מצילומי מושכת ומזעזעת בו זמנית. תפקידה לעורר אצל הצופה תחושת הזדהות ולהעלותה חזרה למודעות.

עדות (1.15 MB)

הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2010