עורך

מאמרים

בהקשר

תערוכה וירטואלית

בין דימוי לבגד

מיכל שפרכר

בפרוייקט התייחסתי אל הבגד כאל מפה לגוף. בעידן בו הדימוי המייצג חזק יותר מן המיוצג, אבקש לקרוא את הבגד כסימולקרה: הבגד הפך חשוב יותר מהגוף שתחתיו, והדימוי של הבגד היה לחזק יותר מהבגד הממשי. גזרת היסוד, המתבססת על פרופורציות הגוף הממוצע לכאורה והאידיאלי למעשה, הפכה לממשית יותר מהגוף שתחתיה. לכן בחרתי לייצר בגדים דו מימדיים, חסרי פונקציות של בגד במידה מסויימת, מגזרות "מדומיינות", המאפשרים חזות של לבוש ומייצרים דימוי של בגד.
הבגדים תפורים בנקודות אחיזה מעטות, בדומה ללבוש של בובות נייר, ובעת תנועה, הגוף שתחתיו נחשף.

הפרוייקט בוצע במסגרת קורס "לשנות מן היסוד" בהנחיית יעל טרגן

 

בין דימוי לבגד (1.15 MB)

 

 

הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2010