עורך

מאמרים

בהקשר

תערוכה וירטואלית

שלוש שנים תרגיל אחד

ניר צרפתי

מה היא ארכיטקטורה? והאם ניתן לחלץ תשובה מהותית לשאלה זו מעצם הליך היצירה?
תיק זה מתחקה אחר תהליך החיפוש הכן והאסרטיבי ואחר הניסיונות החוזרים ונשנים, סמסטר אחר סמסטר, להעניק תשובה לשאלה.

 

תיק העבודות הינו פלטפורמה להצגת ההתמודדות האישית שלי עם שאלות רבות, המתנקזות רובן ככולן לאותה שאלה "כללית". ואגב, המערכת, שאליה אני מחויב בשנים האחרונות, הציגה בפני את השאלה הזו כבר במבחני הקבלה שלי.

 

נדמה כי זו תמיד אותה התמודדות בלתי פוסקת – אותו ניסיון למלא את החסך, החסך שמקיים כל אחד ואחד מאיתנו.
הפרויקטים כולם נובעים מהאמור לעיל. נקודת המוצא זהה וכל הליך סמסטריאלי מתפתח בתוך אותה פיגורה, המגולמת בדמותי, ביחס לזמן ולמקום שבהם מתוכנן הפרויקט.

 

הפרויקטים שונים מאוד זה מזה באופיים, עדות, כך אני מקווה, להתבגרות מסוימת שחלה במהלך עשייתם ובאמצעותם.

 

יש אם כן משהו אופטימי בכותרת: "שלוש שנים תרגיל אחד" :)

שלוש שנים תרגיל אחד (1.15 MB)

הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2010