עורך

מאמרים

בהקשר

תערוכה וירטואלית

שני פרויקטים משותפים במחלקה לארכיטקטורה

סימון קרנץ ודניאל ראוכוורגר

לאורך שלוש השנים האחרונות בהן אנו לומדים במחלקה לארכיטקטורה ניצבנו פעמים ספורות מול אתגר שיתוף פעולה בעבודה על פרוייקטים לימודיים. בדיסציפלינה שנידמת, מנקודת מבט חיצונית, כמעודדת אינדיבידואליזם ומקוריות עיצובית בכל מחיר, נדרש לא פעם להקדיש יתר דגש דווקא לדיון הציבורי והמהותי סביב האובייקט הארכיטקטוני, דיון המבקש להתרכז בתהליך והאבולוציה שבתכנון.

 

שני הפרויקטים המוצגים הינם חלק מקורסי הסטודיו במחלקה; פרוייקט 'גבולות גוף' נוצר במשך החודש הראשון ללימודינו ופרוייקט 'בית 4-דונם' במשך הסמסטר הראשון בשנתנו השלישית. ללא רקע של עבודה יחדיו בעבר, שיתוף הפעולה בין שנינו החל מתוך דרישת ההנחיה. מאוחר יותר חזרנו שוב לעבוד יחדיו מבחירתנו.

 

אנו רואים בצמד פרויקטים אלה, אשר הם כמובן חלק ממכלול עבודתנו במחלקה, עבודות שמרכזן המחשבתי הוא דו-השיח והחקירה המשותפת, עבודות שעניינן הוא בתהליך עבודה מתמשך ומתפתח.

 

שני פרויקטים (1.15 MB)

הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2010