עורך

מאמרים

בהקשר

תערוכה וירטואלית

Initiation

אלעד לרום

מחקר/עמדה: עיבוד פסידו מדעי של הגלוי והנעלם במפה המוחית בה משורטט עולם התופעות. חתירה לפירוט אינפורמטיבי ברזלוציות גוברות, המבטאות עניין אקזיסטנציאלי ללא תחתית. חיקוי של אופן הסקת מסקנות מדעיות, מן הטפל אל העיקר, כדי להערים על המערים האלוהי עד קצה גבולות החושים. 

 

 

 

מדיום/רסיסים: המדיום ככלי נשגב ובר החלפה גם יחד, שתשוקה וסלידה נמצאות בו באותה נשימה. החצנה של תרבות צריכת הדימויים באבולוציה הנוכחית. אינפלציה של רסיסים מרוטשים. שימוש פונקציונלי במדיום והתוצאה שלו - שטיחות פיזית. הציור כפוסטר שטוח ורב-שכבתי. העומק המטאפיזי מושג על-ידי סמל, צורה ותוכן. השטיחות היא קרום עליון המכסה על עומק תמטי, רחש קיומי ורב-ממדי המבעבע מתחת לייצוג. הדימוי לא יעמוד לעולם כתמה אחת והומוגנית, אלא כתמה שבורה העשויה להביע דבר והיפוכו. הדימוי ממוחזר, מניפולטיבי, כלי השואף לחשוף רסיסי אמת קוסמית, תרבותית, פוליטית ואישית. שבירת הכלים תוך שימוש בהם.  

 

 

 

קונספירציה/פרנויה: מוקד של מתח תודעתי המתעד את קצוות השפיות והשיגעון. גרעין של אמת והנתיבים הסותרים המוליכים אל ההארה ואל המבוי הסתום של הנפש, הפרנויה.

 

 

 

דרך התיווך: חיים אורבניים, ארכיטקטוניים, מסר דרך סמל הצף מבעד לכל המעובד. חברה פירמידלית הבנויה על תדמית מהופכת. המיתוג מחדש של העבדות, נגיף קולוסלי של פסיכוזת הקונספירציה-פרנויה.

 

 

 

קטסטרופה: שאיפתם של הדברים לכיליון, תוצאה סימפטומטית של מחלה רדומה. כבלי האיזון. שערי האיזון.

 

Initiation (1.15 MB)

הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2010