הכנות למיתה

ארז ישראלי

 

בעבודותיי אני מתחקה אחר סמלים וייצוגים קולקטיבים בתרבות הישראלית. אני שואל מהם את המנגנון היוצר האדרה ודרמטיזציה, אך משתמש בו על דרך ההפרזה, באופן המביא בסופו של דבר לפירוק האדרה זו. אני נעזר במערכות ייצוגים מסולפות, ליצירת מיתוסים חלופיים, משוחזרים, החותרים תחת המיתוס הלאומי באופן המדגיש את מלאכותיותו ומייצרים משמעות פוליטית.

 העבודה "הכנות למיתה", סדרת צילומים מ-2003, הינה דיוקן עצמי בה אני נראה שרוע על גבי בסטודיו, כחייל מת. לאורך סדרת הצילומים נחשף הגוף, באופן הדרגתי, והוא מזכיר את טקס הכנתו של המת לקבורה בבית הלוויות. עם כל קליק המצלמה, עלי למות שוב ושוב בניסיון להתחקות אחרי דמותו של הגיבור "הנם". אני מדגמן את המוות כבצילום אופנה בלתי אפשרי. המצלמה הופכת לכלי הממית ולכלי המתעד. נוכחות כלי הקיבול לצבע למרגלות המיטה, חושפת בפני הצופה את האקט המבוים שנערך בסטודיו ואת ניסיוני החוזר ונשנה לאחוז שוב ושוב בחמקמקותו של רגע המוות. אני בוחר להעניק לו דימוי של פנים וגוף ולא להשאירו כמושג מופשט, מהלך המועד מראש למיתה.

 

הסדרה המקורית מונה עשרים ואחד צילומים. שניים עשר מהם מוצגים במסגרת זו.

הכנות למיתה (1.15 MB)

סוף הדרך: על המוות ביצירה ובתרבות, אוקטובר 2010