זוגות שמור בחיים

נירה פרג

"דיוקנאות" ה"זוגות שמור בחיים" הם חלק מפרויקט צילומי מתמשך של תיעוד סימוני הרכישה על גבי חלקות קבר שנרכשו בחיים. דרכי הסימון נעות בין כתיבת מספר שטר הקבלה לבין כתיבת המילים "שמור" או "בחיים" או שילובן. הסימון הוא של חלקה ריקה ומוכנה. מבנה הקבר, החפירה, והאדמה שבה ישתמשו לכיסוי הנפטר, כבר שם. זהו בור סגור.

הצבת המילים "שמור בחיים" על גבי חלקה כזו באה לא רק לסמן בעלות אלא גם לבקש בקשה. הבקשה היא  לדחיית הפגישה. כאילו שבבחירת המקום נחתם חוזה ראשוני למפגש, אבל גם הזכות לבקש את דחייתו. המילים, שהתחילו כסימון בירוקרטי, הפכו לסוג של קמע ועטפו את הרכישה כולה בארשת של תקווה.

הקנייה הזוגית יכולה להיות אקט נוסף של התגרות - הסימון הכפול לא מצליח להיות באמת זהה, וכמוהו לרוב גם הגורל.

זוגות שמור בחיים (1.15 MB)

סוף הדרך: על המוות ביצירה ובתרבות, אוקטובר 2010