גיליון מס' 4, אביב 2007: רוחות אפריל

ענן צוקרמן. "החרט", פרט מצילום צבע מסדרת פסיכו-גנטיקה. 2007.