הפרוטוקולים של צעירי בצלאל 1, קיץ 2007

עורך

מאמרים

בהקשר

תערוכה וירטואלית

גיליון מס' 5, קיץ 2007: הפרוטוקולים של צעירי בצלאל 1

יניב גרין. תרגיל התערבות במרחב של "בצלאל". צילום צבע במסגרת הקורס "אמנות ואקטיביזם". 2007.