הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2008

"סוניה", צילום:זילברברג דרורית 2008

בדומה לגיליון קיץ מהשנה הקודמת, גם הגיליון הנוכחי מוקדש לעבודות סמינר שנכתבו בידי סטודנטים כחלק מחובת לימודיהם במחלקה להיסטוריה ותיאוריה של בצלאל. הפעם אנחנו מעלים לאוויר גיליון זה במקביל לתערוכת הגמר, המציגה כמדי שנה את פרויקט הגמר של הסטודנטים במחלקות השונות. שילוב זה בין תערוכת הגמר לבין פרסום אחדות מתוך שלל העבודות הנכתבות מדי שנה במסגרת הסמינרים השונים הנלמדים בבצלאל, איננה מקרית ומטרתה להציג את החזית המחקרית-עיונית אליה נחשפים הסטודנטים בהכשרתם המקצועית לאורך שנות לימודיהם. מכאן גם מובן כי עבודת הסמינר, הנתפסת ובצדק רב כמחקר עיוני המביא לידי ביטוי את כושר ההפשטה של הסטודנט, את התמצאותו בנבכי המחקר האקדמי, את העניין האישי שלו, שלא לדבר על עצם ההתבטאות בכתיבה שהיא איננה עניין של מה בכך בנוף הישראלי – כל אלה מעידים לא רק על מקומה הייחודי של עבודת הסמינר כסוגה מחקרית בפני עצמה, כי אם גם על היותה של עבודת הסמינר הנכתבת דווקא באקדמיה לאמנות ועיצוב כעל עבודה שוות ערך (אם לא למעלה מזה) לעשייה המקצועית הבאה לידי ביטוי בפרויקט הגמר של הסטודנט.

בשל מגבלות של מקום וגודש לא יכולנו לפרסם בגיליון זה את כל העבודות המצטיינות שהובאו לידיעתנו, ובכל זאת השתדלנו להציג כאן מגוון של עבודות המדגימות חתך פחות או יותר נאמן של קשת הנושאים הנידונים בכתות הלימוד במסגרת המחלקה. מקריאת המאמרים ניתן להסיק לא רק על העניין האישי של הסטודנטים, המביאים אל תוך הכתיבה המחקרית שלהם את העניין המקצועי בו הם מתמחים, אלא בנוסף על כך אפשר להקיש מסדרת העבודות המוצגת כאן על מבנה הלימודים העיוניים בבצלאל, אשר מאפשרת רכישת ידע ספציפי בנושא מסוים לצד פרישה היסטורית רחבת היקף על אודות תקופה או תופעה תרבותית. שילוב זה בין העניין האישי והמקצועי של הסטודנט, לבין לימודים המשמשים כמעין מצע תיאורטי תוך חשיפה לצדדים הסמויים מהעין, הוא שילוב ייחודי שאין לו אח ורע במסגרות אקדמיות אחרות ולפיכך הוא גם מייצר כתיבה מחקרית לא שגרתית, לעיתים אפילו אוונגרדיסטית ואנטי ממסדית, ועם זאת היא כתיבה חושפנית ומרתקת כאחד.