מצבי יצירה: צורפות ואופנה, אפריל 2010

יסמין וולק: "ללא כותרת" צילום: מורן יהודה

תחומי היצירה העיקריים בהם ידון גיליון זה - הצורפות והאופנה, היו מן התחומים הבולטים שעליהם השפיעה המהפכה התעשייתית של המאה ה-19. כבר מימיה הראשונים של המהפכה תחומי עשייה אלו הופרדו זה מזה באופן מלאכותי על-ידי כוחות השוק שכן, ההיגיון שחיבר שני תחומים אלה ברמה התרבותית, נפל בחשיבותו מאופני ייצורם שעברו שינוי משמעותי עם המהפכה התעשייתית. אולם כיום, כתוצאה מהתפתחויות תרבותיות וטכנולוגיות משמעותיות בין היתר בסביבת הגוף הקרובה, נראה כי קשה שוב לדון בהם בנפרד, וכי יש צורך לבחנם מכל ההיבטים - הפרקטיים והאידיאיים - במשותף. כך, מבקש הגיליון המוצג לבחון בפן ההיסטורי והעכשווי את פרקטיקות תהליכי העיצוב בהתייחס לשדה היצירה הקרוב לגוף; ייחודו של הגיליון בגישה המעמיקה ל'מרחב המעבדה' הנוצר לאורך התהליך בשדה אינטימי זה, בתחומי הצורפות והאופנה, הן בהוראה והן בתהליכי היוצרים/ות המשתתפים/ות. סוגיות אלה נדונו בכנס "מצב יצירה: צורפות ואופנה מכאן", שיתוף פעולה בין המחלקה להיסטוריה ותיאוריה והמחלקה לצורפות ואופנה שהתקיים בבצלאל באפריל 2009 והיווה את הבסיס לגיליון זה, בו אנו מבקשים להביט דרך 'פתחי הצצה' לתהליכים, דרך עיניהם של יוצרים/ות וחוקרים/ות, בהתייחס לשיטות העבודה והחשיבה, לחומרים ולכלים.

במדור המאמרים ביקשנו להתמקד בתהליך היצירה והתצוגה של צורפות ואופנה, כמו במאמר 'אופנה רפלקסיבית' של גליה רוזנפלד, העוסק בתהליך יצירה ביקורתי המופנה כלפי התחום עצמו, ובמאמרי - העוסק בפן היסטורי של ה-'מאבק' המובנה בתחום הצורפות - בין מלאכת-היד לבין 'התעשייה'. בהמשך, עוסקת יעל טרגן במאמרה בתפיסות חומריות וטכנולוגיות והשפעתן על דרכי העיצוב או/ו ההוראה דרך גזרת היסוד, ד"ר ראובן זהבי העוסק בבחינת מושג החרטה ותיקון הטעות לאורך התהליך העיצובי, דניאל בילסקו המתייחס במאמרו לחשיבה עיצובית ואלתור, ודר' מיכל פופובסקי המתייחסת במאמרה אל ההיגיון התחבירי של הלבוש הפוסט-מודרני המאוחר. כמו-כן, שירלי בר-אמוץ במסגרת סקירת הספרים כותבת על פרויקט מונומנטלי שבמרכזו שני כרכים עבי כרס המרכזים את פעילותם של אלפי צורפים.

מדור 'בהקשר' מבקש לבחון תהליכים עיצוביים ורעיוניים ברמה ההיסטורית והעכשווית, בהתייחס למקורות השראה, נקודת המבט, החומר, הטכנולוגיה ושיטות ההוראה בתחום: יעל כהן על המעצבת דורין פרנקפורט במחווה לאמנית אביבה אורי, סיגל ברקאי על 'קריאה' של מחוות גופניות שהנם מעבר לתכשיט ולבגד – המבקשות להרחיב את נקודת המבט, אילה רז על תהליך הוראה אינטגרטיבי ואישי ביחס לפעולת העיצוב תוך בחינת תוצאותיו, וזיויה קיי על הצעות לדרכי הוראה וחשיבה לקראת זיהוי הבעיה ותהליך הפתרון. עוד – מתייחסת שלומית באומן להתפתחותו ההיסטורית של תחום הקרמיקה בארץ בפרספקטיבה חומרית וטכנולוגית, ואבשלום גור על תהליך יצירתו בסטודיו – המתייחס למסורת המלאכה בתחום ואף מוסיף לה נדבך חדש.

במדור 'תערוכות וירטואליות' מוצגים מבטים מגוונים על פעולת היצירה של יוצרים/ות, שבחרו כל אחד ואחת לפתוח צוהר ליצירתם באמצעות הצגת תהליך עבודתו/ה: ליסה ווקר על מקורותיה החומריים והתרבותיים, ישראל דהן על 'מחקר שטח' טרום התהליך, טלי תמיר על פרופ' ורד קמינסקי בהתייחס למחקר ובחינה ביקורתית של נורמות ופרקטיקות חומריות ותרבותיות, קלודט זורע בהתבוננות ממוקדת על כיסוי וגילוי בלבוש, קבוצת הצורפים – אדה ורדימון-גודנסון, ורד בבאי, עינת פרימו וקובי רוט – על הגיגים ומראות מתהליך עבודתם המשותף, ושלי ואילון סתת-קומבור, המציגים פיתוח מורפולוגי ביחס לנתונים תעשייתיים ופונקציונאליים, אך גם חוויתיים ופתוחים להשפעות.

המדור 'על תערוכות ואירועים' בגיליון זה דן בשתי תערוכות: צבי טולקובסקי על תערוכת הצורפות של ריפ שופן בבית האמנים בירושלים, ושרון דנציג על תערוכתו של צדוק בן דוד במוזיאון תל-אביב - כאנלוגיה לתפיסה של גוף, חלל וזמן בתחומי הצורפות והאופנה.