קול קורא לגליון 27 בנושא ה"אלביתי" ראה כנסים ואירועים

כפיר מהצרי, חדר העבודה שלי, 2010, צילום דיגיטאלי, 20.3 על 15.2 ס"מ.

גיליון קיץ 2012 הוא השישי מבין 25 גיליונות 'היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים' המבוסס כולו על עבודותיהם של הסטודנטים בבצלאל.

לשערו של הגיליון בחרנו בתצלום של כפיר מהצרי, תלמיד השנה השנייה במחלקה לתקשורת חזותית. התצלום מציג שלב מוקדם מאוד בתהליך היצירה, תהליך שסופו רישום פחם של פיסת בד קנבס. התהליך כולו תועד בסדרת תצלומים ולווה בטקסט. שניים אלו, הדימוי החזותי והמלה הכתובה, מוצגים בשער השלישי של הגיליון. הבחירה שבחרנו בתצלום זה של שולחן העבודה של כפיר טרם תחילת העבודה (ולא ברישום הסופי) נבעה מן העובדה שדווקא בחודש שבו כל המחלקות בבצלאל מתכנסות להצגת התוצרים המוגמרים של תלמידיהן/ בוגריהן, נכון לנו – במחלקה להיסטוריה ותיאוריה – להיזכר בדרך ולהזכירה. חוויית ההימצאות ב"מקום קדוש", זאת יודע כל עולה רגל, מחייבת יציאה למסע. אין ספק, שההליכה בדרך הארוכה ורבת התחנות, הקשה ועתירת הסכנות, מזה, והמפגש הבלתי אמצעי עם היעד הנכסף (שאינו אלא נקודת הסיום של המסע), מזה, אינם ניתנים להפרדה. בטקסט שלו נע כפיר בין ההבנה ש"לא הבנתי בעצם כלום" להתחברות "לניצוץ האלוקי שבי", בין תחושת חטא לתחושת בריאה, בין קבלת כוחו של הטבע המכתיב לו – ליוצר – את פעולתו לבין התמכרות לתחושת האומניפוטנטיות הנובעת מ"הטעם ושיקול הדעת האישי שלי", בין עבודה קשה להשראה המבליחה לפתע, בין שיחות ערות ומערכות יחסים אינטימיות לבין חוויית בדידות וחוסר קבלה, בין ריקנות לבין סיפוק – בין צללים לבין אורות.

רק בשלב מאוחר של ההידרשות למכלול, התחבר לנו שמדובר בעבודה שאותה יצר כפיר טרם לימודיו בבצלאל. גילוי זה היה בו כדי לחדד סוגיות הנוגעות בתפקידה של האקדמיה – בזכותם, ואולי בחובתם, של המרצים/ מנחים/ "מנטורים" להורות: הוראה במובן של התוויית הדרך, או הוראה במובן של קביעת חוקים וציוויים; הוראה במובן של חינוך, של הקניית ידע והנחלת מיומנויות ושל חיפוש אחר "שפה" אישית, ובה בעת תקשורתית, בים של שפות קיימות. המסגרת שנטל לעצמו כפיר (אותו view finder המופיע בשתיים מהשקופיות שבמצגת), כדי להגדיר לעצמו את שדה היצירה ולייצר גבול בין שלו לזה שאינו שלו, היא לנו, מוריו, כלי עתיר כוח, שבו שומה עלינו להשתמש בחרדת קודש. ככל שהדבר נוגע במחלקה להיסטוריה ותיאוריה, אין ספק שההוראה אינה אלא בסיס להגדרת מסגרות וגבולות. ... ולפריצתם.

השער הראשון מוקדש ליצירתם העיונית של הסטודנטים ומוצגים בו מאמרים המבוססים על עבודות סמינר מצטיינות, שעליהן שקדו הסטודנטים במהלך השנה השלישית או הרביעית ללימודיהם במחלקה להיסטוריה ותיאוריה. כולם מוקדשים להיבטים שונים של התרבות החזותית, כאשר כל אחד מהם נדרש אליה מהיבט אחר ועושה שימוש בפרקטיקת מחקר שונה.

בשער השני מוגש ראיון, שאין כמוהו להעיד על הקשרים ההדוקים בין המחלקה להיסטוריה ותיאוריה לבין מחלקות ה"אם" של הסטודנטים ובין המרצים לסטודנטים.

השער השלישי מוקדש לתיקי עבודות של סטודנטים מהמחלקות לצילום, לאמנויות המסך ולתקשורת חזותית ומהתכנית לתואר מוסמך במדיניות ותאוריה של האמנויות. הגיוון גדול, הן מבחינת המדיה הן מבחינת הנושאים, אבל עניינם של הסטודנטים באדם, בצרכיו ובמאווייו, עובר בין כל העבודות כחוט שני.

כבכל שנה, גיליון הסטודנטים של 'היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים' יוצא לאור ברגע שבו מסעם של הסטודנטים הבוגרים מגיע לתחנתו האחרונה. וממנה עתיד כל אחד מהם לצאת למסע חדש, שהוא בה בעת פיזי ומנטאלי. דרך צלחה!