המחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל יזמה בשנת 2005 את הקמתו של כתב-העת המקוון היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים, כבמה לברור, חידוד ועדכון רעיונות ומושגים, ואמצעי ליצירת ממשקים חדשים בין ממדי הפרקטיקה והתיאוריה של דיסציפלינות הלימוד בבצלאל: האמנויות החזותיות מצד אחד ואמנויות הסביבה והעיצוב מצד שני. העלאת כתב-העת לרשת כחלק מפעילותה של האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, הינה ערובה למחויבותו הערכית של כתב-העת הן ממד המעשי האמנות והעיצוב, והן לנקודות המבט ההיסטוריות-תיאורטיות.

הבחירה להפיק כתב-עת מקוון נבעה מהשאיפה ליצור כתב-העת דינאמי, קובע, מגיב ומשפיע, אשר מתוך כך יקיים זיקה דיאלקטית עם תמורות עכשוויות בשטח, וגם מתוך ההכרה כי סביבת הרשת מאפשרת נגישות לידע מחד, וטיפול נוח ויעיל בחומרים המתקבלים לפרסום מאידך. על מנת להיות נאמן למטרות אלו הוחלט כי כתב-העת יהיה זמין לכל וללא תשלום, ושהפרסום בכתב-העת לא יהיה בלעדי לאנשי אקדמיה, אלא יפנה גם ליוצרים, אמנים והוגים שאינם מזוהים עם מסגרת מוסדית כלשהי.