הליך השיפוט

בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית יפרסם מאמרים מקוריים, מסות וביקורת (ספרים, כתבי עת, תערוכות ואובייקטים) הכתובים בשפה העברית ואשר עברו הליך שיפוט אקדמי מחמיר על ידי שני שופטים. הליך השיפוט הוא אנונימי.

מאמרים

בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית יפרסם מאמרים מקוריים (בהיקף שלא יעלה על 6,000 מילים, לא כולל נספחים וביבליוגרפיה) ומסות (בהיקף שלא יעלה על 3,000 מילים) בהתאם למטרות כתב העת.

בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית יפרסם גם ביקורת ספרים, כתבי עת, תערוכות ואובייקטים (בהיקף שלא יעלה על 1,500 מילים).

הגשת מאמר לשיפוט

לפני הגשת כתב היד, אנא הקפידו לקרוא את הכללים וההנחיות למחברים המפורטים בהמשך. כתב יד שלא יעמוד בהנחיות אלה יוחזר למחבר.

אנא ספקו פרטי התקשרות מלאים עם המחבר כולל דוא"ל ומספרי טלפון. יש לציין את שיוכם האקדמי של כל המחברים. את כל הפרטים הללו יש לציין בנפרד מגוף המאמר, על מנת לאפשר הליך שיפוט עמיתים אנונימי.

כתבי יד יש לשלוח למזכירות המערכת:

m.visual@post.bezalel.ac.il

כתב הסכמה

לפני הפרסום דורש כתב העת ממחבר המאמר, כבעל הזכויות עליו, לחתום על כתב הסכמה לפרסומו בכתב העת. כתב ההסכמה לפרסום בכתב העת הוא הסכם מחייב בלעדי, שעל פיו המחבר שומר על זכויות היוצרים של העבודה, אבל מעניק לבצלאל את הזכות היחידה והבלעדית ואת הרשות לפרסם אותו לכל משך תקופת זכויות היוצרים החוקית המלאה.

להורדת כתב ההסכמה לחץ כאן

בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית רואה בחומרה סוגיות של הפרת זכויות יוצרים, גניבה ספרותית או הפרות אחרות של התנהלות תקינה בפרסום. אנו מבקשים להגן על זכויות הכותבים בכתב העת ובוחנים טענות בדבר גניבה ספרותית או שימוש לרעה במאמרים המתפרסמים בכתב העת. באותה מידה אנו מבקשים להגן על המוניטין של כתב העת בפני התנהלות לא אתית. אם יתגלה כי במאמר יש משום גניבה ספרותית, או נעשה שימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים של גוף שלישי ללא אישורו או ללא הכרה מספקת, או במידה שזהות מחבר המאמר שנויה במחלוקת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט פעולה הכוללת (אבל לא מוגבלת ל) פרסום תיקון טעות; הסרת המאמר מכתב העת; איסור על פרסומים עתידיים של המחבר בכתב העת, או פעולה משפטית הולמת.

עיצוב

אנא כתבו בשפה נהירה וברורה. הימנעו מכתיבה בז'רגון. במידה שיש צורך להשתמש במונחים טכניים או בראשי תיבות, יש להגדירם בפעם הראשונה שהם מופיעים בטקסט. אנא השתמשו בשפה שאינה מפלה על רקע גזעי או מגדרי, ובלשון רבים ולא בזכר/נקבה.

טקסט בעברית ייכתב בגופן מסוג David, גודל 12, רווח כפול; טקסט בלועזית ייכתב בגופן מסוג Times New Roman, גודל 12, רווח כפול.

סוגריים ייכתבו בגופן עברי בלבד (הן לציון מונח עברי הן לציון מונח לועזי).

ספָרות ייכתבו בגופן עברי בלבד.

בטקסט לא יופיעו ציטוטים שאינם בשפה העברית.

מובאות

מובאות מתוך מאמרים וספרים יצויינו על פי הנחיות ה-APA 
(American Psychological Association).

המובאות יופיעו בסוגריים, תוך ציון שם המשפחה של הכותב ושנת ההוצאה לאור:

(רנסייר 2010); (2010 Ranciere)

או: (דבור [1967] 2001); (Benjamin [1934] 1970)

או: (אדגר וסדג'וויק 2007); (Boltanski & Chiapello 2005)

או: (כהן, לוי וכהן 2006); (Cohen, Levi & Cohen 2006)

 

הפניות למובאות (בתוך מרכאות כפולות) ייכתבו כך:

ׁ(רנסייר 2010, עמ' 8); (Butler 2006, p. 8)

או: (רנסייר 2010, עמ' 9-8); (Butler 2006, pp. 8-9)

 

הפניות לכמה פריטים יסודרו בסדר כרונולוגי על פי שנת ההוצאה לאור:

(אגמבן 2003; רנסייר 2010); (1998 Danto 1964; Bourriaud)

 הפניות לכמה פריטים שנכתבו על ידי אותו מחבר יופיעו כך:

(אגמבן 2003; 2007) ;(Bishop 2004; 2012)

 

הפניות לפריט שנכתב על ידי יותר משלושה כותבים יופיעו כך:

(כהן ואחרים 2014); (Lamont et al. 2002)

 

מאמר בכתב עת

חינסקי, ש' (1993). שתיקת הדגים, מקומי ואוניברסאלי בשיח האמנות הישראלי. תיאוריה וביקורת4, 122-105.

Tanke, J. J. (2010). Way Ranceiare New? The Journal of Aesthetic Education, 44, 2, 1-17.

 

ספר

דבור, ג' (2001). חברת הראווה. בבל: תל אביב.

Foster, H. (1996). The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge Mass. and London: MIT Press.

 

אסופת מאמרים

דביר, י', אזולאי, א' ועפרת, ג' (עורכים) (2012). המוזיאון העתיד לבוא. Bookieman: ירושלים.

Alberro, A., & Stimson, B. (Eds.) (2009). Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings. Cambridge Mass. and London: MIT Press.

 

פריט בתוך אסופת מאמרים

יעל, ג' (2008). 'רוקמות האומה' – ארגוני נשים כפטרון האומנות העממית הרשמית. בתוך ר' מרקוס (עורכת), נשים יוצרות בישראל 1970-1920 (224-181). הקיבוץ המאוחד: תל אביב. 

Holmes, B. (2007). Do-It-Yourself Geopolitics: Cartography of Art in the World. In S. Blake & S. Gregory (Eds.), Collectivism after Modernism (pp. 273-293). Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

מקורות אלקטרוניים

בישופ, ק' (2009). אנטגוניזם ואסתטיקת יחסיםנדלה (1.1.2014) http://maarav.org.il/archive/?p=2504

Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertaintyRetrieved (1.1.2014) from http://philsci-archive.pitt.edu/archive/00000162

 

יצירת אמנות

נורית בר-שי (Nurit Bar-Shai), 2012, Objectivity [tentative[, אורגניזמים חיים (בקטריות) בצלחות פטרי, Genspace, ניו יורק.

הערות

הערות יופיעו בסוף הטקסט בלבד. אנא השתדלו להימנע ככול האפשר מכתיבת הערות.

הפניה להערת שוליים תיעשה בגוף הטקסט באמצעות סִפרה קטנה תלויה בלבד. הספרה תופיע לאחר סימן הפיסוק (למעט במקרה של קו מפריד).

בסוף הערת שוליים בעברית או בלועזית תופיע נקודה.

מילות מפתח ותקציר: להקלת איתור המאמר ברשת על ידי הקורא

מילות מפתח ותקציר: להקלת איתור המאמר ברשת על ידי הקורא.

שם המחבר, כותרת המאמר ותקציר המאמר יצורפו בעברית ובאנגלית.

יש לצרף לכתב היד תקציר בשפה העברית (בהיקף שלא יעלה על 250 מילים) ובשפה האנגלית (בהיקף שלא יעלה על 350 מילים).

יש לצרף 6-4 מילות מפתח בשפה העברית והאנגלית. 

פרטי המחבר

פרטי המחבר יישלחו בעברית ובאנגלית. 

יש לצרף קורות חיים מקוצרות של כל מחבר בדף נפרד.

הוספת חומרים חזותיים: דימויים ושרטוטים

הוספת חומרים חזותיים: דימויים ושרטוטים

800  פיקסלים רוחב
600  פיקסלים גובה
עדיפות לתמונות רוחביות
סוג קובץ - jpeg/png
רזולוציה - dpi72/96
יש לצרף אישור זכויות יוצרים המאפשר שימוש בחומרים החזותיים המופיעים במאמר.